Mohsen Nakhaei

Master's Student in the Field of Health, Safety and Environmental Management / Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
۱ مطلب با موضوع «رزومه» ثبت شده است
هیچ‌روزی از این سرپا ایستادن‌ها و نوشتن‌ها، پشیمان نخواهم شد.

هیچ‌روزی از این سرپا ایستادن‌ها و نوشتن‌ها، پشیمان نخواهم شد.

محسن نخعی
محسن نخعی دوشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۱، ۰۱:۴۸ ق.ظ

هیچ‌روزی از این سرپا ایستادن‌ها و نوشتن‌ها، پشیمان نخواهم شد.

گذشته و حال من، پیچیده در شکست‌ها و اندکی موفقیت است. ولی برای بزرگ‌تر کردن سهم موفقیتم، تلاش میکنم، کتاب می‌خونم، تخصصم رو عمیق می‌کنم و چنگ می‌زنم به هرجایی که باعث بشه من آدم قیمتی تری بشم. و اگر روزی پسری رو دیدید که سرپا، تخته شاسی دستشه و داره مسئله حل می‌کنه، بیاید تا باهاتون آشنا بشم.
و می‌دونم هیچ‌روزی از این سرپا ایستادن‌ها و نوشتن‌ها، پشیمان نخواهم شد.