در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ در واحد بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی حضور پیدا کردم و گزارش اقدامات ایمنی مجموعه در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۱ را تقدیم نمودم . همواره تلاش میکنم که در زمینه های کاری نسبت به گذشته، رشد مضاعف تری داشته باشم.