در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ روز جمعه طی بازدید سرزده واحد HSE جلسه ای با حضور مدیر واحد و سرپرست قسمت های واحد تولید فولاد و چدن و مترجم مجموعه برگزار گردید . در این جلسه، علاوه بر تاکید بر رعایت موارد ایمنی و بررسی رعایت این موارد در خط تولید، پیشنهاد سرپرست ها در جهت ارتقا و بهبود سطح ایمنی مجموعه دریافت شد.