در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ جناب آقای دکتر شرفی، بازرس محترم اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی از واحد فولاد کارخانه چدن کویر خاوران بازدید بعمل آورده و مواردی را جهت رفع نقص بیان نمودند.