در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ بازدید از مجموعه با حضور جناب آقای مقدم کارشناس ارشد بیولوژی و مبارزه با ناقلین از مرکز بهداشت استان خراسان جنوبی و مدیر واحد HSE انجام شد. در این بازدید در رابطه با علائم و نحوه شناسایی تب دنگ، آموزش هایی بیان شد و بدلیل احتمال حضور پشه ناقل، تله گذاری در قسمت های پرتردد مجموعه اعم از خوابگاه ها و محل کار پرسنل انجام شد و موارد ذیل مقرر گردید:
۱. تله های مستقر شده،ماهیانه چند بار به لحاظ تخم ریزی احتمالی این نوع پشه توسط کارشناس مرکز بهداشت بررسی شوند.
۲.با توجه به سرعت همه گیری بالا این تب،هرگونه مشاهده علائم (تب،بی حالی،سردرد و درصد کمی از افراد خونریزی)، فورا به مرکز بهداشت معرفی شوند.
۳.توسط مرکز بهداشت، برنامه ریزی جهت حضور پاره وقت پزشک در مجموعه انجام شود.