در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ جلسه ای با حضور ریاست محترم فنی و حرفه ای شهرستان خوسف و مدیر واحد HSE شرکت چدن کویر خاوران پیرامون برگزاری دوره های HSE مختص صنعت ریخته گری برگزار گردید، در این جلسه مقرر گردید جهت برگزاری دوره ها داخل مجموعه، نسبت به تاسیس مرکز جوارکارگاهی اقدام مقتضی صورت پذیرد.