در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ جلسه ای به مناسبت بزرگداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در محل نمایندگی اداره کار شهرستان خوسف برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور تعدادی از مسئولین HSE واحد های تولیدی شهرستان خوسف، نماینده محترم واحد بازرسی اداره کل و ریاست نمایندگی اداره کار شهرستان خوسف برگزار گردید، ضمن تببین شعار امسال روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای با عنوان " برای تحقق فرهنگ ایمنی وبهداشت حرفه ای بیائید با همدیگر کار کنیم " توسط دکتر شرفی، چالشها،راهکارها و انتظارات حوزه بازرسی بیان گردید و با گزارش اقدامات انجام شده واحد های تولیدی توسط نمایندگان واحد HSE پایان یافت.