آمارهای وحشتناکی در جهان وجود دارد، مثلا:

 ۱۰۰نفر، داری ثروتی معادلِ ۳میلیارد نفرِ دیگر هستند.
ثروتِ ۳نفر، از تولیدِ ناخالصِ داخلیِ ۴۸کشورِ فقیر بیشتر است.
۲میلیارد نفر صاحبِ هیچ‌چیزی نیستند (ملک، خودرو و غیره).
همچنین بیش از ۹۰۰میلیون‌نفر از گرسنگیِ دائم رنج می‌برند.
علاوه کنید وضعیتِ آوارگان، جنگ‌زدگان، بی‌خانمان‌ها و امثالهم را.

این افراد نه پرچم‌های رنگی دارند، نه سهمی از رسانه‌های جمعی برای بازتابِ وضعیت‌شان، و نه کوچک‌ترین اهمیت و هویتی. حتا در حدِ «ماریجوانا» هم نیستند که عده‌ای برای آزادی‌شان تجمع کنند. فقط واژه‌ای ساخته‌ شده تا همه‌شان را باهم جمع‌زده و از حیاتِ جمعی‌، مِنها کنیم: فُقرا!

حالا تا قیامت بخوانید «بنی آدم اعضای یک پیکرند»، یا «گردِ سُم خران شما نیز بگذرد»، اگر «گذشت» ما را هم خبر کنید.