در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ جلسه ای با مدیر تولید کارخانه چدن کویر خاوران برگزار گردید. ضمن گزارش اقدامات انجام شده توسط واحد HSE موارد ذیل مطرح گردید :
۱.تفویض اختیار اعمال جریمه مستقیم برای تمامی پرسنل حتی مدیرها (اعم از ایرانی و چینی) به واحد HSE
۲.تعیین برنامه منظم تخلیه مواد سرباره کوره بلند چدن
۳.تسریع در خریداری لباس و پوتین نسوز برای پرسنل در تماس با مواد مذاب
۴.لزوم داشتن گواهینامه ۸ ساعته از وزارت کار برای تمامی پرسنل
۵‌.لزوم داشتن گواهینامه از مراجع ذی صلاح برای کاربران جرثقیل
۶‌.تهیه طرح جامع مانور و هماهنگی با سازمان های امداد رسان جهت حضور در مانور
۷.عقد قرارداد با سازمان آتش نشانی جهت آموزش و امداد رسانی
۸.عقد قرارداد با سازمان هلال احمر جهت آموزش