"داریخماخ"

واژه ای در زبان زیبای آذری است که تقریبا ترجمه درستی در زبان فارسی برایش موجود نیست،

این واژه زیبا به حالتی از غم،حسرت، فقدان، درد غربت و دلتنگی نوستالژیک اشاره دارد که از گفتن اش ناتوان هستی،

به گمانم زندگی فراز و فرودهایی از واژه داریخماخ است،

حالتی که ناتوانی از بیان اش،

اما با هیجان آن را بازی می کنی و این لذت بخش است،

بامزه و هیجان انگیز اینکه،

گاهی خیره به برگشتن ورقی،

اما ناگهان صفحه بسته می شود.