در روش ROSA  که یک روش جدید در ارزیابی ارگونومیکی محیط های اداری و کار با کامپیوتر است ، محدودیت های روش RULA و چک لیستهای ارزیابی برطرف شده است. در این روش امکان ارزیابی پوسچر بدنی ،تجهیزات اداری و ارتباط امتیاز نهایی با میزان ناراحتی بدنی افراد و ارائه ی سطح اقدام اصلاحی مورد نیاز فراهم شده است.

نقاط قوت:

  • در نظر گرفتن تاثیر وضعیت طراحی و چیدمان تجهیزات اداری ( صندلی ، مانیتور ، موس ، کیبورد و تلفن ) بر روی اپراتور ( این ویژگی در روش RULA وجود ندارد )
  • در نظر گرفتن مدت زمان استفاده از تجهیزات اداری درطول روز.
  • ارائه نتایج کمی وسطح اقدام اصلاحی(این ویژگی در چک لیستهای ارزیابی کار با کامپوتر یا وظایف اداری وجود ندارد.)

محدودیت ها:

محدودیت خاصی برای این روش وجود ندارد.

ممکن است در مواردی که ایستگاه های کاری قابل تنظیم باشند ، امتیاز نهایی ROSA از 7 ( در مقیاس 10 امتیازی ) تجاوز نکند ، البته این امر محدودیت بحرانی برای این روش تلقی نمی گردد .

مثلا برای رسیدن به امتیاز 8 در روش ROSA شرایط ذیل باید وجود داشته باشد ؛

  • ارتفاع نشستگاه صندلی بالا باشد بطوریکه پاهای اپراتور روی زمین قرار نداشته باشد .
  • تداخل سطح زیرین میز با پاهای اپراتور
  • صندلی قابلیت تنظیم نداشته باشد .
  • طول ( عمق ) نشستگاه صندلی زیاد و غیر قابل تنظیم باشد و اپراتور بطور پیوسته 1.5 ساعت با کامپیوتر کار کند .
  • سناریوی فوق برای کارکنانی که از لحاظ قد کوتاه تر از از میانگین جمعیت هستند و کسانی که از صندلی غیر قابل تنظیم استفاده می کنند واقعی می باشد .

فایل پیوستی زیر نرم افزار کامل ارزیابی پوسچر به روش ROSA را دانلود کنید .