به نام حق
با همفکری اساتید دانشگاه، متخصصین و دغدغه مندان حوزه آب، محیط زیست و منابع طبیعی کشور، مطالب را از جهت هشدار برای وزیر محترم نیرو، جناب آقای علی اکبر محرابیان / وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای دکتر رضا فاطمی امین/ ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای دکترعلی سلاجقه / رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، سرکار خانم سمیه رفیعی نوشتیم.امید است مورد توجه قرار بگیرد.