در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ در همایش دانش نوین در مدیریت HSE با حضور دکتر فلاح، استادیار دانشگاه علوم پزشکی یزد، دکتر امامی، ریاست انجمن مدیریت سبز و مهندس سید رضا نورانیان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد حضور داشتم. در این همایش مسائل ذیل مطرح گردید : ۱. شاخص های نوین مدیریت HSE ۲.محاسبه ردپای کربن۳. ارزیابی چرخه عمر محصول۴. مدیریت سبز۵. نشان بلوغ HSE