بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
"هر آمدنی را رفتنی است، خوشا به حال آنان که در طاعتِ خالقند و در خدمتِ مخلوق". حضرت علی(ع)در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ به همکاری ام با شرکت چدن کویر خاوران پایان دادم و رسما برنامه مطالعاتی خودم رو در زمینه آمادگی آزمون Ph.D سلامت در بلایا و فوریت ها (Health in Disasters and Emergencies) HDE با راهنمایی دکتر ابراهیم سلمانی ندوشن و دکتر امیرهوشنگ مهرپرور آغاز کردم، امیدوارم نتیجه مطلوب رو کسب کنم.