در روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر خیاط عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند ،سرکار خانم مظفر جلالی مسئول محیط زیست شرکت چدن کویر خاوران و جناب آقای مهندس شایسته به نمایندگی از جهاد کشاورزی استان ، پیرامون پیاده سازی کمربند سبز و تنوع گونه های گیاهی مورد استفاده در این طرح برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید که آماده سازی طرح کمربند سبز توسط دکتر خیاط انجام پذیرد‌.