در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ کمیته حفاظت فنی مجموعه با حضور ریاست محترم  اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوسف و نماینده مرکز بهداشت شهرستان ، مشاور ایمنی و مشاور مدیرعامل، معاون واحد اداری، مسئول واحد HSE ، کارشناس واحد بهداشت و محیط زیست مجموعه برگزار گردید . طی این جلسه ضمن گزارش و بررسی اقدامات ایمنی انجام شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، موارد ذیل نیز مقرر گردید :
۱.تنظیم برنامه ای مدون  برای نصب تجهیزات اطفاء حریق
۲. بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
۳. صدور و درج گواهینامه ایمنی در پرونده پرسنلی افراد
۴. خرید تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز .
۵. استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر بیرجند در روند تولید.
۶. مالچ پاشی و کف سازی مجموعه.
۷. بهبود فضای سبز و ایجاد کمربندسبز و ارائه راهکاری مناسب برای جلوگیری از گرد و غبار و آلایندگی مواد اولیه توسط کارشناس محیط زیست .
۸.کاشی کاری اتاق بهداشت، تهویه قسمت های استراحت پرسنل،ساخت رختکن و سالن غذاخوری  و نظارت توسط کارشناس بهداشت.
۹. جذب افسر ایمنی دارای صلاحیت توسط واحد محترم امور اداری .