سلام و روز بخیر

خب به نظرم جالب اومد این آزمون و دیگر آزمون های شخصیت شناسی رو شرکت کردم؛ نتیجه رو هم اینجا میذارم تا با گذر زمان، بتونم رشد و تغییرات در شخصیت خودم ببینم.

اگه شما هم میخواید خودتون رو بهتر بشناسید، توی این دست آزمون ها شرکت کنید.

دریافت