دستگاه پروپاگاندای اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد تکنیکی داشت به نام« Whataboutism»
( پس چه ایسم)

تکنیک اینگونه عمل می‌کرد که به عنوان مثال شما هرگونه انتقادی از سیستم را به زبان می‌آوردید، به جای پاسخ به آن مشکل که شکل صحیح حل مشکل است ، از تکنیک «Whataboutism» استفاده می‌شد

به این صورت که به جای پاسخ به سوال شما یک مشکل از دنیای غرب را جایگزین می‌کرد. بعنوان مثال :

- چرا مرغ گران شده؟
+پس فقیر‌های آمریکا رو چی میگی ؟!

در یک فرم کلی در زبان فارسی این نوع مغلطه در فرهنگ گفتمان قالب ایرانی جا افتاده است.

شکل کلی آن چنین قالبی است : "حالا من اینطوری، ولی تو چی؟"

این روزها، آدم‌های بسیار زیادی از نقاب فرافکنی و نوعی مکانیسم دفاعی استفاده می‌کنند...

بامزه اینکه حق به جانبی و تمسخر دیگری هر لحظه دارد در بطن تک تک ما رسوخ می کند.