کار کردن در ارتفاع زیاد یعنی بیشتر از 1.2 متر را در دسته عملیات کار در ارتفاع قرار می دهند.
از این رو باید هر اقدامی که به پیشگیری از سقوط کمک می کند را در نظر داشته باشیم.
سیستم لایف لاین یکی از کارهایی است که برای این امر مورد استفاده قرار می گیرد.
در واقع لایف لاین یک سیم بکسل یا طناب است که به شکل عمودی یا افقی برای کم کردن اثرات سقوط استفاده می گردد.
این سیستم به یک یا چند تکیه گاه وصل شده است و کاربران به وسیله هارنس و قلاب به آن وصل می شوند.
انواع لایف لاین:
👈 لایف لاین افقی: جهت کار بر روی سقف، تراس ها، تیرهای اسکلت ساختمان ها به  کار می رود برای بالا رفتن از نردبان برج های مخابراتی، پل های فلزی و ستون های اسکلت ساختمان ها به کار می رود.
لایف لاین افقی
👈 لایف لاین عمودی : برای بالا رفتن از نردبان برج های مخابراتی، پل های فلزی و ستون های اسکلت ساختمان ها به کار می رود.
👈 لایف لاین موقت یا متحرک: در مواردی که کار در ارتفاع به صورت موقت انجام می شود یا امکان نصب لایف لاین ثابت وجود ندارد، از این نوع لایف لاین استفاده می شود

همینطور در مواردی که محدودیت نصب لایف لاین وجود دارد، از فال ارستر استفاده میشود، با کلیک بر روی لینک زیر درمورد فال ارستر بخوانید.