در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ جلسه ای با حضور دکتر شرفی در محل نمایندگی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان خوسف برگزار  گردید و موارد ذیل در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت:
۱.بررسی استاندارد لباس و کفش نسوز مناسب با صنعت ریخته گری
۲.بررسی ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی در مورد حوادث ناشی از کار