آدم‌ها دوست دارند برایشان نقاب بزنی، نوعی لذت‌ طلبی از دروغ ،

حاضر هستند تا در لجنزار دروغ دست‌ و ‌پا بزنند اما لحظه‌ای، تلخی حقیقت و صداقت را مزه نکنند‌،

واقعیت اینکه آدمی اگر می‌خواهد احمق باشد، اجازه بده،

تو مربی تربیت و کیفیت آدم‌ها نیستی،

هویت او با حماقت‌اش تجلی پیدا کرده.