Mohsen Nakhaei

Master's Student in the Field of Health, Safety and Environmental Management / Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
ارزیابی ریسک و تعیین شاخصهای عملکرد ایمنی در مرحله طراحی و ساخت پروژه آگلومراسیون

ارزیابی ریسک و تعیین شاخصهای عملکرد ایمنی در مرحله طراحی و ساخت پروژه آگلومراسیون

محسن نخعی
محسن نخعی چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۰۲:۴۶ ق.ظ

ارزیابی ریسک و تعیین شاخصهای عملکرد ایمنی در مرحله طراحی و ساخت پروژه آگلومراسیون

چکیده
مقدمه:به منظورحفظ و صیانت نیروی انسانینیاز است که سیستممدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست که متکی بر اصل"پیشگیری قبل از وقوع"می باشد، در پروژهها اعمال شود.

هدف از این تحقیق بررسی مغایرتهای ایمنی و تعیین ارتباط ریسک ارزیابی شده با شاخصهای حادثه میباشد.
روش بررسی :در یک پژوهش توصیفی-تحلیلی، بر روی36شغل درپروژه ساخت کارخانه آگلومراسیون، پس از دستهبندی خطرات مشاغل در لیست مقدماتی خطر(
PHL: Preliminary Hazard List)، شدت و احتمال ریسک تعیین و کد ارزیابی ریسک اولیه محاسبه شد.ریسکهای قابل قبول از لیست مقدماتی خطر حذف و مابقی برای اقدامات اصلاحی وارد فرمPHA (Preliminary Hazard Analysis)گردید و سپس کد ارزیابی ریسک ثانویه تعیین شد.
همچنین شاخص
های عملکرد ایمنی سالیانه در این مشاغل محاسبه و در نهایت آنالیز آماری صورت گرفت.
یافتهها:در میان مشاغل مختلف، بالاترین ضریب تکرار حادثه و بیشترین میزان ریسک مربوط به شغلجوشکاری و بیشترین روز ازدست رفته کاری مربوط به شغل نصاب اسکلت فلزی بود.ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معکوس و کاملا ً معناداری بین کدهای ارزیابی ریسک اولیه و شاخصهای عملکرد ایمنی نشان داد.همچنین معادله رگرسیون خطی مشخص کرد که به ازای یک واحد افزایش ارزیابیریسک اولیه، میزان ضرایب تکرار حادثه، شدت حادثه و شاخص تکرار-شدت به ترتیب1/14،33/116و24/1کاهش مییابد.

نتیجهگیری:
با توجه به نرخ بالای بروز حوادث و وجود ریسکهای غیر قابل قبول در این پروژه به نظر میرسد لازم است که هرچه سریعتر نسبت به بررسی دقیق مغایرتهای ایمنی و رفع آن اقدام گردد.
کلیدواژهها:ارزیابی ریسک،
Preliminary Hazard Analysis،شاخص حادثه، ایمنی کارگران

برای دانلود کلیک کنید

دشمن با شکوه با رفیق چاپلوس ؟!

دشمن با شکوه با رفیق چاپلوس ؟!

محسن نخعی
محسن نخعی پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۴۶ ب.ظ

دشمن با شکوه با رفیق چاپلوس ؟!

دوستی با دشمن با شکوه را بیشتر می‌پسندم، تا رفیق چاپلوس، که اولی اگر می‌زند خالی از کینه و حسادت است، دومی اما شب و روز خواب ندارد، تا سیاهی‌ات را ببیند، دشمن همواره نقطه‌ای از تو را می‌بیند که تو در خیال خودت هم نخواهی دید، چاپلوس اما مانند عینکی می‌ماند که از تو و دردهایت نقابی خوش رنگ برایت شرح می‌دهد.

ایده انتخاب بین بد و بدتر

انتخاب بین بد و بدتر ایده‌ای‌ست احمقانه، این الگوی فکری مردمان در یک جامعه سرکوب شده است، در رابطه، تعاملات اجتماعی، مسیر‌های انتخاب زندگی و هر آن چیزی که قابل به تعمیم است. ما با انتخاب «بد» همواره مسیری برای تعالی‌ بدتر شدن را تعیین می‌کنیم، مانند پناه آوردن از شر یک متجاوز بد به یک متجاوز مهربان‌تر، ما از جایی «بد» بودن را از یاد خواهیم برد و زود فراموش خواهیم کرد که بین بد و بدتر ما «بد» را انتخاب کرده‌ بودیم، در نتیجه سعی در توجیه انتخاب بد داریم و میلی عمیق به خوب جلوه دادن «بد». ما با انتخاب «بد» به آن فرصتی برای « بدتر شدن می‌دهیم». گاهی نباید برای پناه بردن از طغیان یک اقیانوس، به فاضلاب تکیه کرد.

محسن نخعی
محسن نخعی پنجشنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۰۱:۴۶ ب.ظ
شرایط عمومی پیمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

شرایط عمومی پیمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

محسن نخعی
محسن نخعی جمعه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۰، ۰۳:۰۴ ب.ظ

شرایط عمومی پیمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

 

برای دانلود شرایط عمومی پیمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کلیک کنید

کتاب تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

کتاب تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

محسن نخعی
محسن نخعی چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۱۸ ق.ظ

کتاب تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

کتاب تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار به قلم جناب دکتر امیدواری و به همت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تهیه و منتشر شده است.

جهت دانلود کلیک کنید

توهم توانمندی و راهکار مقابله با آن

در سال ۱۹۹۵، یک مرد میانسال به نام «مک ارتور ویلر» در روز روشن بدون ماسک یا پوشاندن صورتش، به دو بانک در یکی از شهرهای امریکا دستبرد می‌زند. او حتی صورتش را رو به دوربین می گیرد و لبخند می‌زند.

عصر همانروز وقتی پلیس به خانه‌اش می‌ریزد و دستگیرش می‌کند، ناباورانه می‌گوید «ولی من به صورتم آبلیمو زده بودم!». او ایمان داشت با زدن آبلیمو به صورتش دوربین‌ها نمی‌توانند تصاویرش را ضبط کنند! 

ایمان ویلر به معجزه‌ی آبلیمو و عدم تصویربرداری، نوعی از تعصّب است که امروز به نام «توهّم توانمندی» شناخته می‌شود. نوعی از توهّم که در آن فرد به توانمندی‌های خود یا دیگری (مانند آبلیمو) ایمان دارد و آن را می‌ستاید.

«توهّم توانمندی» هم ویلر را در انجام ماموریت‌اش ناموفق می‌کرد و هم فرصت یادگیری و آموختن را از او می‌ربود. این توهّم یکی از گسترده‌ترین و رایج‌ترین توهّم‌ها و موانع رشد، هم در سطح فردی و هم سطح جمعی است.

نمونه‌هایی از توهم توانمندی:

 

۱.توهّم دانش: زمانی که مدرک دانشگاهی برابر با دانش دانسته می‌شود، این توهّم دوچندان می‌شود. در این وضعیت فردی که دارای مدرک دانشگاهی باشد، خود را دارای تخصّص در آن زمینه و احتمالاً زمینه‌های مشابه می‌داند. توهّم دانش آفت دنیای مدرن آموزش و اصلی‌ترین مانع یادگیری است.

 

۲.توهّم مدیریت: توهّمی که در آن فرد تمامی موفقیّت‌ها را به توانمندی خودش نسبت می‌دهد و شکست‌ها را حاصل شرایط و وضعیت جامعه می‌داند. استارت‌آپ‌هایی که خود را اپل و مدیری که خود را استیو جابز فرض می‌کند تا کارگردانی که خود را اسکورسیزی می‌بیند، آیینه‌های توهّمی یکسانی دارند.

 

۳.توهم کنترل: فردی که مجموعه، سازمان یا جامعه را تحت کنترل خویش می‌داند. این توهم همان پاشنه‌ی آشیل دیکتاتورها در تاریخ بوده است. دیکتاتورها توهم کنترل جامعه‌ی خود را پیش‌فرض اصلی داشته‌اند.

Read More
محسن نخعی
محسن نخعی يكشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۱۷ ب.ظ
راهنمای مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان _ ایمنی حین اجرا

راهنمای مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان _ ایمنی حین اجرا

محسن نخعی
محسن نخعی يكشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰، ۰۱:۴۳ ب.ظ

راهنمای مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان _ ایمنی حین اجرا

لینک های پست اصلاح شد

دانلود مبحث دوازهم

دانلود راهنمای مبحث دوازدهم

قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ---- ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ---- ۲۳ ۲۴ ۲۵ بعدی